Владимирская областная организация «Центр Польской Культуры» (ВЛАДИМИР)

Председатель:
Григорьев Арсений Владимирович

Вице-председатели:
Кочетова Кристина Адамовна
Поликашина Светлана Михайловна: 600007, Владимир, ул. Усти на Лабе, д. 36, кв. 188.
: +7 904 256-36-18
: arsenij_grig@mail.ru
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”