Волгоградская городская общественная организация «Ассоциация польской культуры «Новая Кропля» (ВОЛГОГРАД)

Председатель:
Виктор Шеховцов

Вице-председатели:
Лысикова Оксана Васильевна
Петрова Светлана Николаевна
 : 400120, Волгоград, ул. Елецкая, д. 15, кв. 86.
: +7 917 333-46-73
: shehovtsov@vstu.ru
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”