Котласское местное культурно- просветительское общественное движение «Полония» (КОТЛАС)

Председатель:
Лиханова Галина Ивановна: 165340, Архангельская обл., Котлас, ул. Трудовая, д. 42
: +7 921 088-81-21
: gallikhan@mail.ru
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”