Organizacje

Приморская общественная организация «Дом польский» (ВЛАДИВОСТОК)

dompolskivlad.livejournal.com

адрес: Краеведческий музей им. В. К. Арсеньева, ул. Светланская 20, 690090 г. Владивосток
председатель: Андрей Александрович Сапелкин
e-mail: dompolski@bk.ruPrzedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”