Prezes Halina Subotowicz-Romanowa

Adres: 123557 Bolszoj Tiszinskij piereułok 1, Moskwa, Rosja

Tel: +7 495 231‒16‒38

Fax: +7 495 231‒16‒39

e-mail: konpolros@gmail.com


Zapytania związane z działalnością FPNKA „Kongres Polaków w Rosji” prosimy kierować na podany adres email pomijając formularz kontaktowy.

W sprawach związanych z uzyskaniem Karty Polaka należy zwracać się do Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji:

https://www.gov.pl/web/rosja/karta-polaka

Informacji mogą również udzielić regionalne organizacje polonijne:

http://www.poloniarosji.ru/pl/organizacje

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”