Andrzej Renes - Анджей Ренэс

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" prezentuje jedną z ważnych postaci polskiego życia kulturalnego - Andrzeja Renesa!
Andrzej Renes (ur. 1958 w Grodkowie) - rzeźbiarz polski.
Naukę rzeźby rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kończąc studia dyplomem u prof. Stanisława Słoniny, a w latach 1985-1986 przebywał na stypendium w Brukseli, studiując na Académie Royale des beaux-arts.
Jest autorem wielu rzeźb pomnikowych.
Poza twórczością rzeźbiarską Andrzej Renes zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi. Wydał 4 książki edukacyjne dla dzieci niewidomych. Od roku 1987 zatrudniony jest w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Mielnicy nad Gopłem. W roku 1999 został odznaczony Orderem Uśmiechu.
Film został przygotowany w wersji dla Polaków w Rosji.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”