Новости

11.11.2022

Ważne wydarzenia w życiu Polonii w Rosji

9 listopada 2022 r. w Moskwie obradowała IX Polonijna Rada Konsultacyjna z udziałem 26 prezesów organizacji polonijnych z Moskwy, Irkucka, Kaliningradu, Petersburga, Rostowa nad Donem, Briańska, Kurska, Piatigorska, Żeleznowodska, Władykaukazu, Jekaterynburga, Wielkiego Nowgorodu, Permu, Czelabińska, Orenburga, Jarosławia, Samary, Saratowa, Wołgogradu, Smoleńska. Spotkaniu przewodniczył Ambasador RP Krzysztof Krajewski. W posiedzeniu Rady Polonijnej wzięła udział prezes Kongresu Polaków w Rosji pani Halina Subotowicz-Romanowa.

Uczestnicy omówili problemy związane z oświatą polonijną, aktywizacją młodzieży do działalności polonijnej, zagadnienia opieki nad miejscami pamięci narodowej. Poruszono również kwestie zasad funkcjonowania w środowiskach lokalnych, popularyzacji kultury i tradycji polskich we współpracy z organizacjami narodowościowymi w Rosji oraz działania na rzecz budowy dobrego wizerunku Polaków i Polski.

10 listopada w Domu Narodów Rosji miało miejsce posiedzenie Rady Koordynacyjnej FPANK „Kongres Polaków w Rosji” na czele z prezes Haliną Subotowicz-Romanową. Na posiedzeniu były obecne dyrektor Departamentu Polityki Narodowościowej Administracji Prezydenta FR pani Tatiana Wagina i dyrektor Domu Narodów Rosji pani Anna Poleżajewa. Podczas dyskusji omówiono bieżącą działalność i projekty Kongresu Polaków w Rosji i regionalnych organizacji polonijnych mające na celu popularyzację tradycji i kultury polskiej w środowiskach narodów Rosji. Zaproponowano między innymi utworzenie ośrodka, który będzie zajmował się badaniami i wsparciem języków narodów Rosji w tym języka polskiego. Omawiano również regulacje prawne dotyczące polityki narodowościowej w Rosji

Istotnym tematem na spotkaniu była współpraca z rosyjskimi władzami w regionach, wsparcie organizacji polonijnych w kierunku zapewnienia ciągłości ich działalności statutowej.

Wieczorem uczestnicy posiedzenia Rady Polonijnej na zaproszenie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Rosji pana Krzysztofa Krajewskiego udali się na przyjęcie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”