Новости

06.03.2023

Znawcy melodii

4 marca 2023 roku członkowie Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski”, a także przedstawiciele innych autonomii narodowo-kulturalnych i stowarzyszeń narodowościowych oraz studenci moskiewskich uczelni wzięli udział w Młodzieżowym międzyetnicznym turnieju „Znawcy melodii” zorganizowanym przez Moskiewski Dom Narodowości.

Quiz odbywał się zgodnie z zasadami znanego teleturnieju „Jaka to melodia”. Uczestnicy mieli okazję wykazać się erudycją i pamięcią zgadując i przyspominając sobie ulubione piosenki. O tytuł „Znawców melodii” zawalczyło dziewięć drużyn.

Naszej drużynie zabrakło zaledwie jednego punktu do udziału w finałowej rozgrywce, ale i tak doskonale spędziliśmy czas, spróbowaliśmy sił i dostaliśmy zastrzyk barwnych emocji, dyplom i nagrodę!

Elżbieta Obiernichina


4 марта 2023 года члены Московской национально-культурной автономии поляков «Дом Польский», а также представители других национальных общественных объединений, национально-культурных автономий Москвы и студенты московских вузов приняли участие в Молодежной межнациональной музыкальной викторине «Знатоки мелодий», организованной Московским домом национальностей.

Игра проходила по правилам известного телешоу «Угадай мелодию»: участники имели возможность проявить свою эрудированность и память, вспомнив и угадав любимые песни. За звание «Знатоков мелодий» боролись девять команд.

Нашей команде не хватило всего одного балла для участия в финальном состязании, однако мы прекрасно провели время, испытали свои силы, получили яркие эмоции, грамоту и приз!

Елизавета Обернихина

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”