Польские представительства

Anbasada RP w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 123557 Moskwa, tel. +7 495 231-15-00, faks: +7 495 231−15−15, e-mail: pol.amb@g23.relcom.ru,www.moskwa.polemb.net

Wydział Konsularny: tel. +7 495 231−15−50, +7 495 231−15−51, faks: +7 495 231−15−55, e-mail: consulate@polandemb.ru

 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, ul. 5-taja Sowietskaja 12, 191036 Sankt Petersburg, tel. +7 812 336−31−40, +7 812 336−31−41, faks: +7 812 274−43−18, e-mail: konsgenrp@peterlink.ru , konsulat@konsulatrp.ruwww.petersburgkg.polemb.net

 

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Kasztanowaja Aleja 51, 236000 Kaliningrad. Adres do korespondencji: ul. Hozjusza 1, 14-500 Braniewo, skr. poczt. 20, tel. +7 4012 27−35−77, +7 4012 95−04−19 faks: +7 4012 95−54−36, e-mail:polkon@balnet.ru

 

Konsulat Generalny RP w Irkucku: ul. Suche-Batora 18, 664003 Irkuck, tel. +7 3952 28−80−10, faks: +7 3952 28−80−12, e-mail: kgirkuck@sovintel.ru ,www.irkuck.polemb.net

 


 

Посольство РП в Москве, ул. Климашкина 4, 123557 Москва, тел. +7 495 231−15−00, факс: +7 495 231−15−15, e-mail: pol.amb@g23.relcom.ru,www.moskwa.polemb.net

Консульский Отдел: тел. +7 495 231−15−50, 231−15−51, факс: +7 495 231−15−55, e-mail: consulate@polandemb.ru

 

Генеральное Консульство РП в Санкт-Петербурге, ul. 5-я Советская 12, 191036 Санкт-Петербург, тел. +7 812 336−31−40, 336−31−41, факс: +7 812 274−43−18, e-mail: konsgenrp@peterlink.ru , konsulat@konsulatrp.ruwww.petersburgkg.polemb.net

 

Генеральное Консульство РП в Калининграде, Каштановая Аллея 51, 236000 Калининград. Адрес для корреспонденции: ул. Хозиуша 1, 14-500 Бранево, почтовый ящик 20, тел. +7 4012 27−35−77, +7 4012 95−04−19 факс: +7 4012 95−54−36, e-mail: polkon@balnet.ru

 

Генеральное Консульство РП в Иркутске: ул. Сухе-Батора 18, 664003 Иркутск, тел. +7 3952 28−80−10, факс: +7 3952 28−80−12, e-mail: kgirkuck@sovintel.ru,www.irkuck.polemb.net

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”