Польша

HISTORIA POLSKI w kilku odsłonach

Krótki film o Historii Polski zrealizowany na podstawie książki Romana Wróbla na zlecenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska adresowany jest do środowisk polonijnych.

Недооцененный консул (Rzeczpospolita)

26 июня 1990 года в посольство Польской Республики в Москве принесли письмо от неизвестного отправителя, на вложенном в конверт листе не было ни даты, ни печати, ни подписи. Текст письма гласил: «Сообщаем, что место захоронения польских военнопленных, содержавшихся в Осташкове, находится на территории дома отдыха бывшего НКВД, расположенного рядом с деревней Медное, примерно в 30 км на север от Калинина». Адресатом загадочного письма был свеженазначенный генеральный консул Михал Журавский (Michał…

WILEŃSZCZYZNA - Polacy, Źydzi, Litwini

Rozmowa o trudnych relacjach Polaków, Żydów i Litwinów na Wileńszczyźnie w pierwszej połowie XX wieku z historykiem - dr hab. Jarosławem Wołkonowskim przeprowadzona przez Andrzeja Grzeszczuka dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

ZAWSZE WIERNI! Narodowe Siły Zbrojne

Rozmowa o Narodowych Siłach Zbrojnych z historykiem młodego pokolenia - Sebastianem Bojemskim przeprowadzona przez Andrzeja Grzeszczuka dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”