Из жизни Конгресса

01.10.2008

II FORUM POLONIJNE OBWODU KALININGRADZKIEGO

27-28 września w Czerniachowsku odbyło się II Forum Polonijne poświęcone dziedzictwu kulturowemu Polaków na terenach dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego FR. Organizatorem Forum było Stowarzyszenie "Dom Polski" im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku.

 

Przed rozpoczęciem oficjalnej części imprezy, w kościele pw. św. Brunona, została odprawiona msza w intencji Polaków zamieszkałych w obwodzie. Obrady Forum i towarzyszące im imprezy kulturalne, w tym występy zespołów polonijnych, a także zespołów reprezentujących pozostałe diaspory zamieszkujące Czerniachowsk, oraz wystawa prac polonijnych artystów plastyków, odbywały się w miejskim Domu Kultury w Czerniachowsku.

 

W obradach Forum wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji polonijnych działających w obwodzie kaliningradzkim, podmiotów współpracujących z organizacjami polonijnymi w dziedzinie krzewienia języka polskiego, kultury polskiej, w tym College'u Językowego w Czerniachowsku i Biblioteki Miejskiej, goście z Polski - przedstawiciele władz zaprzyjaźnionego z Czerniachowskiem Węgorzowa i powiatu węgorzewskiego, oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Fundacji Dziedzictwo Nasze, księża z miejscowej parafii. Honorowym gościem Forum była, zawsze życzliwa dla spraw polonijnych, zastępca szefa administracji Czernichowska - Galina Fomienko.

 

Po oficjalnym otwarciu obrad Forum wystąpiły delegacje poszczególnych organizacji, prezentując swój dotychczasowy dorobek, a także okolicznościowy program artystyczny. Kulminacyjnym punktem programu Forum była uroczysta ceremonia wręczenia Kart Polaka, które otrzymało 11 osób z miejscowego środowiska, w tym prezes Stowarzyszenia "Dom Polski" - Irena Korol. Następnie zebrani wysłuchali wykładu Barbary Grąziewicz-Chludzińskiej z fundacji "Dziedzictwo Nasze", poświęconego historii osadnictwa Polaków i dziedzictwu polskiemu na ziemiach dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego.

 

Po uroczystym obiedzie, kontynuowano część artystyczną. Zebranym prezentowały się zespoły polonijne oraz młodzież szkoły nr 6 w Czerniachowsku, z którą Stowarzyszenie Dom Polski, w ramach umowy o współpracy, prowadzi zajęcia języka polskiego. Równolegle trwała część robocza Forum, na której zarządy organizacji polonijnych i zaproszeni goście omawiali bieżące problemy. Dominującym tematem dyskusji był stan nauczania języka polskiego w poszczególnych ośrodkach i trudności z zatrudnieniem oraz legalizacją pobytu nauczycieli z Polski.


Drugiego dnia Forum uczestnicy imprezy byli świadkami koncertu organowego w kościele pw. św. Brunona.
 
BIULETYN POLONIJNY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH, 
 
Numer 10(11)/2008

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”