Новости

26.11.2019

Święto Niepodległości RP w Moskwie

18 listopada w Państwowym Rosyjskim Domu Twórczości Ludowej im. W. D. Polenowa odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości RP. Po odśpiewaniu hymnów Polski i Rosji członkowie Domu Polskiego w Moskwie, zarówno dorośli jak i młodzież, recytowali wiersze poświęcone temu wydarzeniu. Odczytano również ciekawy referat o architektach polskiego pochodzenia, którzy pracowali w Moskwie, przygotowany przez R. Pietiuszenko. Goście z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji książki „Przez Urianchaj i Mongolię. Wspomnienia z lat 1920—1921” Kamila Giżyckiego, którą przedstawił tłumacz J. Percowski. Na zakończenie D. Fiodorow zagrał na gitarze rosyjskie piosenki we własnym tłumaczeniu na język polski. Wieczór przebiegł w niezwykle ciepłej, domowej atmosferze.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”