Новости

14.09.2022

Oświadczenie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w sprawie Kongresu „Kraj — Emigracja”

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pragniemy podziękować Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska, za zorganizowanie w Warszawie Kongresu „Kraj — Emigracja” — 2022.

Organizacje członkowskie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych gremialnie wzięły udział w Kongresie, a Sekretariat EUWP był na Kongresie obecny prawie w pełnym składzie.

Udział tak wielkiej ilości reprezentantów organizacji i instytucji polonijnych oraz indywidualnych działaczy z całego świata, potwierdziła słuszność Waszej decyzji i podjęcie tego niełatwego organizacyjnie i finansowo zadania.

Tegoroczny Kongres, miał dla Polonii i Polaków na całym świecie szczególne znaczenie, gdyż spotkaliśmy się po okresie przymusowej izolacji i w sytuacji dla Polski trudnej i niebezpiecznej.

Naszymi podpisami potwierdziliśmy, że chcemy być z nasza Ojczyzną w sukcesach i troskach, że pragniemy dalej dążyć do integracji 60 milionów Polaków w kraju i za granicą.

Popieramy pomysł organizowania corocznie tych ważnych dla nas spotkań, zainaugurowanych w 1990 roku przez Prof. Andrzeja Stelmachowskiego, a obecnie kontynuowanych. Dziękujemy za inicjatywę i z wdzięcznością przyjmiemy jej realizację.

Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
12 września 2022 r.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”