Новости

19.09.2022

Wydarzenia w „Domu Polskim” w Moskwie

3 września 2022 roku członkowie Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski” tradycyjnie odwiedzili cmentarz wojenny w Krasnogorsku znajdujący się niedaleko dawnej Szkoły Antyfaszystowskiej by uczcić pamięć pochowanych tam Polaków ze Śląska i Pomorza. Z mieszkańców tych regionów w znaczącej części składała się 3 Polska Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta 1 Armii Polskiej w ZSRR. Również uczczono pamięć zmarłej w 1947 roku i pochowanej w tym miejscu księżnej Anny Radziwiłł z domu Lubomirskich.

11 września 2022 roku członkowie „Domu Polskigo” wzięli udział w Festiwalu Kultur Narodów Rosji „Art Folk”, który odbył się w Krasnogorsku pod Moskwą. W ramach imprezy utworzono pięć placówek: „Tradycje”, „Mistrzowie”, „Kuchnia narodów Rosji”, „Gry ludowe”, a także „Festiwal szarlotki”. Goście mogli zobaczyć występny zawodowców i amatorów, sztukę różnych narodów, skosztować rozmaitych dań, zagrać w gry ludowe. Przedstawiciele „Domu Polskiego” byli obecni na placówkach „Kuchnia narodów Rosji” i „Tradycje”, a zespół „Baśki” i Roma Jadzińska-Alper podbiły serca publiczności polską muzyką.

17 września 2022 roku w Domu Narodów Rosji odbyła się prezentacja książki Renaty Pietiuszenko «Поляки Москвы. История, люди, адреса» („Polacy Moskwy. Historia, ludzie, adresy”). Pokazane zostały miejsca historyczne związane z życiem i działalnoścą polskiej inteligencji twórczej w rosyjskiej stolicy

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”