Новости

27.04.2023

Koncert „Przyjaźń”

17 kwietnia 2023 roku w Moskiewskim Domu Narodowości odbył się koncert solowy Romy Jadzińskiej-Alper “Przyjaźń”.

Zabrzmiały znane i lubiane w Rosji utwory Anny German, Jerzego Petersburskiego i Maryli Rodowicz i inne piosenki i romanse w językach polskim i rosyjskim. W imprezie poświęconej pokojowi i zachowaniu dobrosąsiedzkich relacji wzięły udział także rosyjskie zespoły dziecięce.

Roma Jadzińskiej-Alper jest członkinią Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski”. W Polsce została wyróżniona m.in. odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”