Организации

Алтайская краевая культурно-просветительская общественная организация «Дом Польский» (БАРНАУЛ)

Председатель:
Ярмолинская Ванда ВаильевнаАдрес: 656049, Алтайский край, Барнаул, ул. Димитрова, д. 81, кв. 13.
Телефон: +7 913 256-79-57
Электронная почта: vandayrmolinskya@mail.ru
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”