15.07.2021

Jan Karski — bohater polskiego państwa podziemnego

20 lat temu, 13 lipca 2000 r., zmarł w Waszyngtonie Jan Karski, bohater Polskiego Państwa Podziemnego, który pierwszy przekazał przywódcom państw alianckich informacje o okrucieństwach i masowych zbrodniach, jakich Niemcy dopuszczali się na Żydach na terenie Polski. Kurier Jan Karski (właściwie Jan Kozielewski) urodził się 24 kwietnia 1914 roku w Łodzi. Po ukończeniu w 1935 roku studiów prawniczych i dyplomatycznych…
09.07.2021

Polacy na VI Światowej Folkloriadzie w Baszkirii

С 3 по 10 июля 2021 года в Республике Башкортостан проходит VI Всемирная Фольклориада. Польшу на этом мероприятии представляет фольклорный коллектив Mystkowianie, основанный в 1984 году в деревне Мыстков на юге Польши. Этот коллектив обладает богатым репертуаром, включающим традиционные песни и танцы различных этнических групп Польши с использованием разнообразных музыкальных инструментов. В рамках Фольклориады состоялось торжественное открытие, Парад участников и…
29.06.2021

Noc Swiętojańska w Baszkirii

Представители Полонии Башкортостана отметили Янов День (в Польше этот праздник еще называют Sobótka или Noc Swiętojańska). В России он известен как Иван Купала — день летнего солнцестояния. На Янов День жгут костры, по поверьям особую силу набирают травы, цветы и вода. Именно поэтому существует традиция плести венки и пускать их на воду. Считается, что это приносит счастье, удачу, семейное благополучие,…
27.06.2021

Odeszła Regina Szyszko

22 czerwca 2021 roku zmarła p. Regina Szyszko, przez ponad trzydzieści lat niezastąpiona działaczka polonijna, założycielka i wieloletnia wiceprezes Związku Polaków im. bp. A. Maleckiego odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Była to osoba wielce zaangażowana w nauczanie języka polskiego dla dzieci i dorosłych. Wychowała młode pokolenie zaangażowanych działaczy polonijnych, którzy nie tylko kultywują język i tradycje, ale też…
25.06.2021

Магомедсалам Магомедов встретился с Верховным комиссаром по делам нацменьшинств ОБСЕ Кайратом Абдрахмановым

24 июня 2021 года заместитель Руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов провёл рабочую встречу с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кайратом Абдрахмановым. Обсуждалась реализация государственной национальной политики, а также актуальные вопросы межнациональных отношений и сотрудничества в рамках деятельности ОБСЕ. Магомедсалам Магомедов отметил, что в систему управления госнацполитики включены все уровни власти. При…
 1 2 3 >  Last ›
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”