19.06.2024

Konferencja Nauczycieli Polonijnych w Moskwie

17 czerwca 2024 roku w Moskwie odbyła się konferencja nauczycieli polonijnych pt. „Nauczanie języka polskiego w stowarzyszeniach polonijnych” zorganizowana przez Kongres Polaków w Rosji we współpracy z Wydziałem Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Rosji.

W wydarzeniu wzięło udział 29 pedagogów z całego kraju. Zostali przywitani przez prezes Kongresu Polaków w Rosji Halinę Subotowicz-Romanową, która była moderatorem spotkania, Ambasadora RP w Rosji Krzysztofa Krajewskiego, a także kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Moskwie Sławomira Łuczaka.

Podczas konferencji uczestnicy podzielili się doświadczeniami w edukacji polonijnej. W kontekście Roku Młodej Polonii poruszono tematy promowania polskości wśród młodzieży i nauczania elementów historii i kultury polskiej. Omówiono też szczególne aspekty nauczania w grupach o zróżnicowanym zaawansowaniu językowym oraz specyfikę regionalną.

Ważnym punktem były tradycyjne warsztaty metodyczne on-line przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą. Tym razem poświęcone były niedawno wprowadzonym zmianom w polskiej ortografii i nauczaniu ortografii w szkołach polonijnych.

Coroczne konferencje nauczycielskie mają szczególne znaczenie dla Polaków w Rosji. Większość ośrodków polonijnych jest oddalona geograficznie od Macierzy i nauczanie języka polskiego i kultury polskiej często jest dla miejscowych działaczy dodatkową aktywnością społeczną.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”