27.04.2014

Obchody kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w Moskwie

27 kwietnia 2014 roku w święto Miłosierdzia Bożego byliśmy świadkami historycznego wydarzenia, kanonizacji dwóch Papieży — Włocha i Polaka — Jana XXIII i Jana Pawła II.

Mimo że uroczystość odbywała się w Rzymie, wierni w różnych zakątków świata postarali się uczcić w swoich parafiach ten dzień ze szczególną radością, słowem i modlitwą. Przy tej niezwykłej okazji organizacjom polonijnym w Rosji również towarzyszyło radośne przeżycie kanonizacji Jana Pawła II. Czas kanonizacji jest dla nas okazją i szansą na bliższe poznanie Jana Pawła II oraz inspiracją do głębszego poznanie jego nauczania. W swoich podróżach po całym świecie Papież Jan Paweł II z radością spotykał się z Polonią, tylko nie było nam danne powitać Go w Rosji.

Na historycznym spotkaniu Polaków ze Wschodu z Polakami z Zachodu w 1990 r. p.t. „Kraj – Emigracja” w Rzymie, Ojciec Święty powiedział do nas: „Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które śięgają tysiąc lat, a czerpią swą siłę z chsześcijańskiej wiary”.
W Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie 27 kwietnia 2014r. poświęcono należytą uwagę kanonizacji Papieża Jana Pawła II i Jana XXIII.

Po uroczystej mszy w języku polskim Polonia Moskiewska zorganizowała Koncert Dziękczynny i Apel ze śpiewami, odbyła się również wspólna modlitwa wdzięczności za Świętego Jana Pawła II.
Atmosfera była bardzo świąteczna i pogodna, podobnie jak i ten dzień.
Towarzystwo Jana Pawła II zorganizowało w kościele wystawę zdjęć, dzieci opowiedziały o życiu Papieża Polaka.

W czasie koncertu zabrzmiała również słynna „Barka”. W tej pięknej piosence jest wszystko, o czym mówiły w ten dzień serca zebranych. „Utwór ten umiłowali Polacy. Słychać w nim głos naszego Papieża Polaka Jana Pawła II”. Jak wielokrotnie wspominał Jan Paweł II „Barkę”, a była to piosenka pożegnalna, kiedy z Ojczyzny odjeżdżał do Stolicy Piotrowej. Usłyszał ją bowiem tuż przed wylotem na konklawe, które miało wybrać nowego papieża.

 


 

 Zdjęcia: Anatol Mielnikow

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”