30.11.-0001

Spotkanie Konsula z Polonia Minusińską

W dniach 20 - 21 listopada br. konsul generalny Krzysztof Czajkowski oraz wicekonsul Cezary Zawadzki wzięli udział w uroczystych obchodach Dni Kultury Polskiej w Abakanie (Republika Chakasja) oraz na południu Kraju Krasnojarskiego. 20 listopada konsulowie odwiedzili Minusińsk, gdzie wraz z miejscową Polonią i polskimi duchownymi uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym na najstarszym w tym regionie cmentarzu, na którym spoczywają polscy zesłańcy; złożyli też kwiaty i zapalili znicze przy znajdującym się tam pomniku - pamięci „Polskich Matek i  Dzieci".


Odwiedzili też wioskę Małą Minusę, w której w latach czterdziestych XX w.  znajdował się „Polski Dom Dziecka"; złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą obecność dzieci polskich w Małej Minusie oraz spotkali się z administracją wioski i dyrekcją szkoły, w której znajduje się niewielkie polskie muzeum (stała ekspozycja poświęcona wychowankom Polskiego Domu Dziecka).

W szkole  zorganizowana została prezentacja lokalnych środowisk polonijnych Minusińska, Małej Minusy, Karatuzkoje i Suszenskoje , w tym programu artystycznego w wykonaniu Polonijnego Zespołu Folklorystycznego „Czerwone Jagody" oraz Dziecięcego zespołu Tańca „Wesołe Obcasiki".

Na osobną uwagę zasługuje w tym miejscu dorobek polskiej rozgłośni radiowej „Rodacy - Polonia Minusińska" (red. O. Tiemierowa), która od kilku już lat dociera na falach eteru do tamtejszej Polonii z wiadomościami i krótkimi felietonami w języku polskim. Obecność konsulów na południu Kraju Krasnojarskiego (1700 km. od Irkucka) była  okazją do szerszego poinformowania o możliwościach repatriacji i przeprowadzenia rozmów z osobami ubiegającymi się o Kartę Polaka (przyjęto 11 wniosków KP) oraz zapoznania się z realnymi potrzebami i oczekiwaniami tamtejszych środowisk polonijnych. W Abakanie, w którym konsulowie przebywali z nieoficjalną wizytą (moskiewski okręg konsularny), Kulturalno - Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia" Republiki Chakasji zorganizowała w ramach obchodów Roku Fryderyka Chopina cykl koncertów: 20 listopada w Sali Centrum Twórczości Dziecięcej koncert „Śpiewamy Chopinowi" i 21 listopada koncert galowy pt. „Życzenie" w Dużej Sali Republikańskiego Centrum Kultury i Twórczości Ludowej im. S. Kadyszewa.

www.irkuck.polemb.net

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”