18.03.2015

Polish Children of Pahiatua - 70th Reunion

Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego o polskich sierotach syberyjskich przybyłych do Nowej Zelandii w 1944 roku. Film powstał z inicjatywy Ambasady RP w Wellington i został zrealizowany w czasie kilkudniowych obchodów, na które w listopadzie ub. r. przybyło z różnych stron świata do Wellington ok. 130 Dzieci z Pahiatua i ponad 350 członków ich rodzin.

Stosunki Polski z Nową Zelandią mają istotny wymiar historyczny, a przyjęcie 733 sierot polskich w 1944 r. jest uznawane za kamień węgielny tych relacji.

Grupa polskich dzieci wraz z opiekunami przebywała przez pięć lat w ośrodku Pahiatua, zwanym Małą Polską, gdzie mogła swobodnie kultywować polski język i kulturę. Wg środowiska polonijnego, na całym świecie żyje ok. 340 osób z grupy polskich dzieci przybyłych w 1944 roku do Nowej Zelandii.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”