07.08.2015

W Kancelarii Prezydenta RP powstanie Biuro ds. Polonii i Polaków za granicą

W kancelarii Prezydenta PR powstanie Biuro ds. Polonii i Polaków za granicą. Jego prace będzie nadzorował Adam Kwiatkowski, który został również sekretarzem stanu i szefem gabinetu prezydenta. W ramach tej inicjatywy kancelaria będzie współdziałać z ministrem spraw zagranicznych.

Zamiarem prezydenta Andrzeja Dudy jest intensyfikacja kontaktów z Polonią: „nie tylko nieść pomoc tym Polakom, którzy jej potrzebują, tym organizacjom polonijnym, które potrzebują wsparcia, ale także [...] wykorzystać potencjał Polaków i Polonii do tego, aby wspierać nasze państwo, nasze inicjatywy.

Fragment orędzia inauguracyjnego prezydenta Andrzeja Dudy, poświęcony Polonii i Polakom za granicą

Polityka zagraniczna to [...] także ta mniejsza polityka wobec Polaków, Polonii, wobec naszych rodaków. Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską. Oni potrzebują aktywności ze strony rządzących. W związku z tym podjąłem decyzję, że w ramach Kancelarii Prezydenta powstanie biuro do spraw Polonii i Polaków za granicą, po to aby te zadania aktywnie podjąć. Można w nich wskazać kilka grup. Pierwsze to Polonia, której przedstawiciele często zajmują eksponowane stanowiska w polityce w niektórych krajach, w biznesie. Oni myślą o Polsce, czują się Polakami, chcą pomóc, ale potrzebują łączności z krajem, potrzebują tego, żeby do nich wyciągnąć rękę, potrzebują tego, żeby właśnie z nimi także współdziałać dla dobra Rzeczypospolitej. Chcę to działanie podjąć. Jest wśród nich wielu młodych ludzi, wielu młodych Polaków, którzy urodzili się za granicą, ale o Polsce cały czas pamiętają, bo wychowano ich w polskiej tradycji. Ale to także Polacy, którzy przy przesunięciu granic przed dziesiątkami lat pozostali pozostawieni na Wschodzie. To także ci, którzy zostali tam wywiezieni. Wielu z nich chciałoby wrócić - i to jest zadanie, powiedziałbym, dziejowe dla polskiego państwa. Sprawdzian, czy jesteśmy w stanie temu podołać, żeby spełnić to wielkie marzenie wielu z nich. Dzisiaj trzeba ich wspierać, trzeba ich wspierać po to, aby mogli krzewić tam polską kulturę, trzeba wspierać ich po to, aby młodzi o Polsce nie zapominali. To wielkie zadanie państwa, finansowe i organizacyjne. Ta pomoc jest bardzo potrzebna. W tym zakresie także będę chciał zdecydowanie działać.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”