28.05.2016

Festiwal Polski w parku „Etnomir”

21 maja b.r. w Muzeum etnograficznym — parku „Etnomir” pod Moskwą odbył się Festiwal Polski z udziałem polskich i rosyjskich artystów, w ramach którego goście mogli bliżej poznać polską kulturę. Festiwal został zorganizowany przez Dom Polski w Moskwie przy wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rosji.

Na początku wystąpił zespół „Polskie kwiaty” z rosyjskiego Jarosławia, który podbił serca widzów porywającymi piosenkami i tańcami z różnych regionów Polski, pokazując bogaty i różnorodny koloryt ludowy.

Następnie zaśpiewały piosenkarka Polly Moon (Moskwa) i specjalny gość z Warszawy Uliasha, które oczarowały widzów pięknem i urokiem języka polskiego.

Wieczorem wszyscy chętni zebrali się przy ognisku na wolnym powietrzu żeby spróbować tradycyjnego polskiego bigosu. Na koniec festiwalu wystąpili uczestnicy moskiewskiego zespołu rockowego Mir.T oraz śpiewaczka Nika Ratomska z Moskwy.

Wbrew kapryśnej pogodzie widzowie mieli świetną okazję odbyć ekspresową podróż do tak dalekiej i tak bliskiej Polski.

Red.
Zdjęcia: Anatol Czajkowski


Польская культура нас связала в Этномире

21 мая в этнографическом парке-музее "Этномир" состоялся Польский Фестиваль, познакомивший гостей с польской культурой, которая была представлена участниками из России и Польши. Фестиваль был организован Домрм польским в Москве при поддержке Консульского отдела Посольства Польши в РФ.

Открывал фестиваль ансамбль песни и танца " Польские квяты" (г.Ярославль), буквально покоривший зрителей зажигательными песнями и танцами различных регионов Польши, показав тем самым богатство и разнообразие национального колорита.

В продолжение программы выступили певицы Polly Moon (г.Москва) и специальная гостья из Варшавы певица Uliasha, очаровавшие всех красотой и прелестью польского языка.

Уже под вечер все желающие смогли собраться у костра под открытым небом и попробовать традиционное Польское блюдо - бигос. И в завершении всего выступили участники московской рок-группы "Mir.T" и певица Ника Ратомская (г.Москва).

А как итог, несмотря на непогоду, зритель получил отличную возможность совершить экспресс-путешествие в Польшу, такую далёкую и близкую.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”