09.11.2016

III Europejskie Forum Mediów Polonijnych

Integracja, dialog i współpraca – oto trzy hasła, pod jakimi przebiegało III Europejskie Forum Mediów Polonijnych. W dniach 21-23 października w Warszawie i w Pułtusku mówiło się także o innowacjach, rozwoju technologii i przyszłości mediów. Tradycyjnym organizatorem Forum było Zrzeszenie Organizacji polonijnych w Szwecji, a współorganizatorami Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, którą na konferencji reprezentował prezydent, Tadeusz Adam Pilat.

Na konferencję przybyli zaproszeni goście: wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc, która dokonała otwarcia Forum, wicemarszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz, minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska,  wiceprzewodniczący tej Komisji Artur Warzocha i Maciej Łuczak, członkowie Komisji Barbara Borys-Damięcka i Andrzej Pająk, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Romuald Łanczkowski, dyrektor Biura do Spraw kontaktów z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Kuberski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Wojciech Tyciński, zastępca dyrektora TVP Polonia Filip Frąckowiak.

Z roku na rok to spotkanie przybiera na sile i znaczeniu. Zaczęło się kameralnie, w Malmö, skąd wywodzi się Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. Potem był Sztokholm i gala w ambasadzie, a w tym roku przedstawiciele braci dziennikarskiej zgromadzili się w Warszawie, Senacie RP – miejscu szczególnym, ponieważ od tego roku ponownie to właśnie senatorowie decydują o polonijnym budżecie. Media polonijne są jednym z sześciu podstawowych obszarów wydatkowania tych funduszy.

Jak podkreślił w liście odczytanym podczas inauguracji forum marszałek Senatu Stanisław Karczewski, takie spotkania budują płaszczyznę współpracy, a także wpisują się w tradycję rozmów w Senacie, dzielenia się refleksją o sukcesach i problemach naszych rodaków zamieszkałych za granicą, niekiedy gorących dyskusji.

– Jesteście przyjaciółmi sprawy polskiej za granicą – powiedziała wicemarszałek Senatu Maria Koc, podkreślając, że misją mediów polonijnych jest promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. – Ciąży na was olbrzymia odpowiedzialność – dodała wicemarszałek. Wtórował jej Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", mówiąc, że wartością mediów polonijnych jest to, że nie muszą gonić za sensacją, tylko mogą się koncentrować na rzetelności i jakości działań na rzecz budowania wspólnoty narodowej.

Przedstawicielem senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą była jej wiceprzewodnicząca senator Janina Sagatowska, która powiedziała:

– W ostatnich latach obserwuje wyraźny rozkwit zainteresowania językiem, krajem i kulturą;

– Po konsultacjach z ok. 500 organizacjami zostały przyjęte kierunki i zasady rozdziału pieniędzy z polonijnego budżetu – oświadczyła senator Sagatowska, tłumacząc, że priorytetem działań jest oświata, podtrzymywanie znajomości historii, kultury i języka wśród Polaków za granicą. Drugim priorytetem jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Media polonijne znalazły się na trzecim miejscu.

– Zależy nam, abyście nieśli przekaz: „Polak. To brzmi dumnie” – podkreśliła senator, przypominając, że wnioski na dofinansowanie działalności polonijnej muszą trafić do Senatu do 30 listopada

– Senat chce was słuchać, słucha was, a najważniejsze, że was słyszy – podsumowała senator Sagatowska.

W Europejskim Forum Mediów Polonijnych wzięło udział ponad 50 redakcji, w tym media papierowe, portale internetowe, blogerzy, reprezentanci radia i telewizji. Przyjechali z 20 krajów Europy, od Niemiec, Litwy, Norwegii czy Anglii, gdzie społeczność polska jest wyjątkowo liczna, aż po głęboką Syberię, czy kraje tak egzotyczne jak Czarnogóra lub Rumunia. Jak zauważył Roman Wróbel ze "Wspólnoty Polskiej" zainteresowanie uczestnictwem przerosło oczekiwania organizatorów – zgłosiło się bowiem prawie 100 osób i trzeba było dokonać selekcji.

Drugi dzień forum w Domu Polonii w Pułtusku rozpoczął panel poprowadzony przez prezydenta EUWP, Tadeusza Adama Pilata poświęcony zjawiskom integracyjnym w środowiskach polonijnych. Rozmawiano też o problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoją nie tylko media polonijne, ale społeczności polskie w poszczególnych krajach. Dyskusję panelową na temat roli gazety w budowaniu dialogu wewnątrz społeczności oraz o potrzebie kooperacji pomiędzy mediami polonijnymi poprowadził Marek Różycki, sekretarz generalny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". Referat zatytułowany „Polonia w oczach mediów polonijnych” wygłosił Wiesław Lewicki, dyrektor Europejskiego Instytutu „Polonicus”.

Innymi ważnymi tematami poruszonymi na forum była przyszłość mediów polonijnych z naciskiem na Internet i nowe technologie, a także współpracy z Polską Agencją Prasową, którą reprezentował Artur Dmochowski. Zostały przeprowadzone także warsztaty dotyczące tworzenia i prowadzenia portali oraz blogów.

– Przeciętnie spędzamy 492 minuty dziennie oglądając telewizję, przeglądając strony internetowe oraz portale społecznościowe – zauważył Tomasz Rola z portalu Kresy.pl. Przytoczył także dane, że wydatki na reklamę w 2016 roku, w przypadku tradycyjnej prasy spadły o 20 procent, jeżeli chodzi o Internet nastąpił wzrost o 12 procent. Jego zdaniem w tym roku na świecie dojdzie do zrównania wydatków na prasę oraz Internet.

Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji przez całe forum wspominała o ważnej roli opracowanego na potrzeby dziennikarzy za granicą portalu MediaPolonijne.net, który pełni swego rodzaju funkcję polonijnej agencji informacyjnej. W czasie forum wszyscy uczestnicy dokonali rejestracji na tej platformie. – W tamtym roku mówiliśmy też o tym, jak ważne jest, by media polonijne stawały się dwujęzyczne, w tym roku widzimy, że ten apel spotkał się z pozytywną odpowiedzią części redakcji – zauważyła Sygnarek.

III Forum Mediów Polonijnych zakończyło się zebraniem wniosków, które zostaną przedstawione odpowiednim instytucjom. Gdzie odbędzie się kolejne forum na razie nie wiadomo, jednak już zasygnalizowano, że być może za dwa lata dziennikarze polonijni będą mieli okazję odwiedzić Dom Polski we Lwowie, którego budowa właśnie trwa. – Apelujemy o przekazywanie cegiełek na ten szczytny cel, abyśmy w 2018 roku mogli się spotkać w nowym budynku na miarę polskiej społeczności na Ukrainie – przekonywał Marek Różycki.

Źródło: euwp.org

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”