12.12.2019

Spotkanie członków Rady Koordynacyjnej Kongresu Polaków w Rosji

W dniach 6 — 7 grudnia 2019 r. w Moskwie w pomieszczeniach Kurii odbyło się spotkanie członków Rady Koordynacyjnej — prezesów regionalnych polonijnych stowarzyszeń OSO FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”. W obradach wzięli udział 38 osób z Azowa, Barnauła, Bijska, Czelabińska, Gorno-Ałtajska, Jarosławia, Jakucka, Kaliningradu, Kotłasu, Krasnojarska, Kurska, Omska, Nowgorodu, Ułan-Ude, Pietrozawodska, Jekaterynburga, Tiumenia, Irkucka, Tomska, Permu, Penzy, Rostowa nad Donem, Moskwy, Mineralnych Wód, Samary, Saratowa, Petersburga, Stawropola, Orenburga, Briańska, Smoleńska, Wołgogradu, Żeleznowodska.

6 grudnia odbyło się spotkanie w Dumie Państwowej FR z przewodniczącym Komitetu ds. Narodowości Ildarem Gilmutdinowem. Przewodniczący przedstawił sprawy dotyczące prawnej regulacji działalności stowarzyszeń narodowościowych w Rosji. Omówiona została współpraca organizacji polonijnych z władzami w regionach. Prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa zwróciła się do przewodniczącego Komitetu pana I. Gilmutdinowa z propozycją wprowadzenia poprawek do Ustawy o Kulturalno-Narodowościowych Autonomiach oraz wystąpiła z propozycją wyłączenia stowarzyszeń kulturalno-narodowościowych spod działania „Ustawy o zagranicznych agentach”.

7 grudnia prezesi spotkali się z Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie panem Marcinem Nosalem, który podziękował w imieniu Ambasadora RP w Rosji p. Włodzimierza Marciniaka za prowadzenie działalności na rzecz odradzania tożsamości oraz popularyzacji języka polskiego i kultury wśród Polonii i społeczności w której mieszkamy.

Członkowie Rady Koordynacyjnej jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem do OSO FPNKA „Kongres Polaków w Rosji” dwóch organizacji polonijnych: Społecznej Organizacji Krasnojarskiej Regionalnej Polskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomia „Polonez” oraz Azowskiej Rejonowej Społecznej Organizacji Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Związek Polaków Donu”.

W czasie obrad omówione zostały sprawy oświaty polonijnej, praca z młodzieżą i jej udział w działalności polonijnej, działalności kulturalnej i sportowej.

Na 2020 rok zostały zaplanowane następujące imprezy: konferencja dla nauczycieli i kurs metodyczny, konkurs poezji polskiej, X Ogólnorosyjskie Dyktando z Języka Polskiego poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II, udział w Konkursie „Być Polakiem”, kolonie „Lato z Polską”.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”