24.03.2021

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej

23 marca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji i Nauki. W spotkaniu wzięli udział minister Przemysław Czarnek oraz wiceminister Dariusz Piontkowski.

W posiedzeniu wzięła udział członek Rady prezes FPANK „Kongres Polkaów w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa, która wygłosiła przemówineie, a także przedstawiciele polonijnych środowisk oświatowych z Argentyny, Australii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Czech, Francji, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Meksyku, Niderlandów, Niemiec, RPA, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii.

Skład Rady został rozszerzony o osoby reprezentujące polonijne środowiska oświatowe w Australii, Meksyku i Republice Południowej Afryki. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy poinformowali o działaniach poszczególnych instytucji na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2021.

Obecni byli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP,  Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

Spotkanie pozwoliło na określenie aktualnej kondycji szkolnictwa polskiego na świecie, rozpoznanie jego potrzeb, wyzwań i zagrożeń.

Członkowie wskazali w szczególności na potrzebę systemowego i długofalowego wsparcia szkół i nauczycieli, nie tylko w sytuacji pandemii. Uczestnicy posiedzenia podkreślili, że z jednej strony należy doskonalić kompetencje nauczycieli w zakresie technik i metod prowadzenia nauki online, z drugiej – zapewnić szkołom, nauczycielom i uczniom odpowiedni sprzęt oraz materiały dydaktyczne dostępne wirtualnie.

Rada Oświaty Polonijnej została powołana zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. Rada stanowi organ pomocniczy Ministra Edukacji i Nauki.

Do jej zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji i Nauki na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą oraz konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

MEN

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”