07.04.2021

Spotkanie wielkanocne w Sankt Petersburgu

Doczekaliśmy się, jak wskazuje tradycja, kolejnych Świąt Wielkanocnych i dzięki częściowemu zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią mogliśmy zorganizować polonijne spotkanie Wielkanocne. W niedzielę 4 kwietnia 2021 r. po południu członkowie Stowarzyszenia kulturalno-oświatowego „Polonia” w Sankt Petersburgu w kawiarni „Admirał” spotkali się aby wspólnie upamiętnić mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Uroczysty wieczór otworzył polonijny zespół folklorystyczny „Gaik”. Młodsi członkowie zespołu zaprezentowali polskie pieśni wielkanocne i tańce ludowe. Podczas spotkania śpiewano również piosenki w języku polskim i rosyjskim które uświetniły wspaniałe spotkanie.

Prezes Stowarzyszenia Czesław Błasik powitał wszystkich przybyłych i złożył życzenia Wielkanocne. Następnie przekazał głos księdzu Krzysztofowi Pożarskiemu który zaprosił do wspólnej modlitwy i pobłogosławił pokarmy na świątecznym stole.

Jednym z wielu zwyczajów wielkanocnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie jest przygotowanie i poświęcenie wielkanocnego koszyczka. Właśnie z tym zwyczajem był związany ciekawy i pouczający quiz "Wielkanocny koszyk". Wielu uczestników spotkania wzięło udział w konkursie wypieków wielkanocnych „Tradycje rodzinne” oraz w konkursie rękodzieła wielkanocnego. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i posłużyły do dekoracja Sali i świątecznego stołu. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę.

Zebrani przy świątecznym stole składali sobie życzenia, chlebem, jajkiem, przyjaznym gestem i dobrym słowem wyrażali wzajemną polonijną więź. Wieczór upłynął w ciepłej, miłej i przyjaznej atmosferze.

Czesław Błasik Prezes SKO „Polonia” w Sankt Petersburgu
Foto: Artur Minasjan

PAI

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”