01.12.2007

1 GRUDNIA 2007 R. ODBYL SIE IV ZJAZD KONGRESU POLAKOW W ROSJI

1 grudnia 2007 r. odbył się IV zjazd Kongresu Polaków w Rosji z udziałem 60 delegatów z 30 rosyjskich miast odbywał się w siedzibie katolickiej kurii biskupiej w Moskwie.

Prezydent Władimir Putin skierował w sobotę posłanie do uczestników obradującego w Moskwie IV zjazdu Kongresu Polaków w Rosji, w którym podkreślił wkład, jaki rosyjscy Polacy wnieśli w rozwój tego kraju.

"Poświęcenie na polu walki i dokonania w pracy, wybitne osiągnięcia w sferze nauki i kultury wielu pokoleń rosyjskich Polaków – to nieodłączna część historii naszej wieloetnicznej Ojczyzny" – napisał Putin. 

Prezydent wyraził zadowolenie, że "Kongres Polaków w Rosji stara się kultywować pamięć o tej unikatowej spuściźnie, bierze aktywny udział w życiu społecznym, realizuje ważne projekty oświatowe i edukacyjne".

"I - naturalnie – wnosi znaczący wkład w zachowanie kulturowej różnorodności w naszym kraju, utrwalenie międzyetnicznego dialogu i zgody" – dodał Putin.Kongres Polaków w Rosji – to największa organizacja polonijna w tym kraju. W 2007 roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Zrzesza 44 organizacje regionalne. Według danych Stowarzyszenia Wspólnota Polska liczbę Polaków zamieszkujących Rosję szacuje się na 300 tys. 

Wśród gości polonijnego forum są przedstawiciele polskiego MSZ, Senatu RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Obradom przysłuchuje się również wiceprzewodniczący Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, Aleksandr Torszyn.

Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska (gość Zjazdu) powiedział Polskiemu Radiu, że posłanie Putina to pozytywny sygnał. ”Uważam, że telegram prezydenta Putina, gdzie była mowa o roli Kongresu w dialogu polsko-rosyjskim, jest akcentem optymistycznym. I tak powinno być, żeby pewne zawirowania w polityce zagranicznej obu państw nie oddziaływały negatywnie na naszą społeczność polską w Rosji” – powiedział profesor Stelmachowski. 

Andrzej Stelmachowski ocenił, że sytuacja polskiej mniejszości w Rosji „nie jest najgorsza”. Profesor dodał, że Polakom nieźle się żyje w tych regionach, które przeżywają dynamiczny rozwój, a gorzej – gdzie obserwowana jest stagnacja gospodarcza.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o problemach utwierdzania tożsamości narodowej i kultywowania polskości, zwłaszcza wśród młodzieży, a także o nauczaniu języka polskiego i duszpasterstwie polonijnym. 

Delegaci ponownie zwrócili się do prezydenta Rosji o pomoc w doprowadzeniu do rehabilitacji Polaków – obywateli FR jako jednego z narodów represjonowanych w czasach stalinizmu.

Prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanow powiedziała, że problem ten jest ściśle związany z kwestią ewentualnego odzyskania polonijnego mienia, skonfiskowanego w latach stalinowskich represji. Chodzi tu o nieruchomości, księgozbiory i archiwalia.Zjazd skierował też słowa podziękowania do najwyższych władz Polski za uchwalenie Karty Polaka. "Dokument ten będzie bardzo pomocny w kontaktach z Macierzą, w tym w sprawach wizowych. Jest to też akt przynależności do narodu polskiego. Daje wielką satysfakcję moralną, że ma się legitymację, która mówi, że jest się Polakiem" – powiedziała Subotowicz-Romanow.Zjazd ponownie wybrał ją na szefową organizacji. Funkcję tę będzie sprawować przez najbliższe 5 lat.Halina Romanowa powiedziała, że najważniejszym wyzwaniem dla Kongresu Polaków w Rosji jest nauka języka polskiego wśród rosyjskiej Polonii. ”Wielkim trudem w działalności oświatowej jest to, że rodziny nie rozmawiają w języku polskim. Szacuje się, że tylko 15 procent Polaków mieszkających w Rosji mówi po polsku” – powiedziała Romanowa. 

SL.

Kongres Polaków w Rosji składa wyrazy podziękowania Fundacji Fridricha Naumanna za nieodpłatne wypożyczanie słuchawek do tłumaczenia podczas Zjazdu. Конгресс поляков в России благодарит Фонд Фридриха Науманна, предоставивший в бесплатное пользование наушники для синхронного перевода во время Съезда 1.12.2007 г. 
 

Szanowna Pani Prezes,

Serdecznie dziękuję Pani Prezes za zaproszenie do wzięcia udziału w IV Zjeździe Kongresu Polaków w Rosji. Pragnę Panią zapewnić o moim wysokim uznaniu dla działalności Kongresu jako organizacji kultywującej narodową historię, tradycje i język ojczysty w środowiskach polonijnych Rosji.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma i będzie miał na uwadze dobro wszystkich Rodaków mieszkających poza granicami kraju. Niestety, ze względu na napięty kalendarz prac związanych z rozpoczęciem prac nowej kadencji Sejmu, nie będę mógł skorzystać z zaproszenia. Tym niemniej pragnę przekazać na Pani ręce gorące życzenia owocnych obrad oraz wszelkiej pomyślności dla wszystkich uczestników IV Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”