21.11.2022

Konkurs Recytatorski „Kresy 22”

19 listopada 2022 r. w Sankt Petersburgu odbył się Konkurs Recytatorski „Kresy 22”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” i objęte patronatem Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu. Celem konkursu jest popularyzowanie polskiej poezji epoki romantyzmu. Konkurs miał formę prezentacji dwóch dowolnych utworów poetyckich wybranych przez uczestników. Komisja konkursowa oceniała według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, trafność interpretacji głosowej, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny. Dla laureatów konkursu organizatorzy przygotowali nagrody, upominki i dyplomy. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński to trzej wielcy polscy poeci epoki romantyzmu, których dokonania wykraczają poza świat literatury. Dzięki zaangażowaniu recytatorów mogliśmy na nowo odkryć poezję tej epoki.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”