Ярославская региональная просветительская организация «Дом Польский»

адрес: 150000, ул. Некрасова, д. 7/2, кв. 2
председатель: Лидия Котова
тел. +7 4852 21‒30‒27 (дом.)
e-mail: 1dompolski@mail.ru

Фольклорный ансамбль польской культуры «Польске Квяты»
kwiaty.by.ruPrzedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”