Региональная общественная организация «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Председатель:
Шишко Лилия Витольдовна

Вице-председатели:
Замаренов Андрей
Божко Алла: 192286, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 66, корп. 1, кв. 58
: +7 921 756-33-12
: liliaszyszko1@yandex.ru
: http://www.polacyspb.ru/
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”