Współczesna Kultura Polska w kilku obrazach

Film edukacyjny przygotowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska dla Polonii i Polaków poza granicami Kraju ukazujący, w przystępnej formie, najważniejsze postaci i dzieła ostatniego półwiecza rozwoju polskiej kultury.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”