WILEŃSZCZYZNA - Polacy, Źydzi, Litwini

Rozmowa o trudnych relacjach Polaków, Żydów i Litwinów na Wileńszczyźnie w pierwszej połowie XX wieku z historykiem - dr hab. Jarosławem Wołkonowskim przeprowadzona przez Andrzeja Grzeszczuka dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”