30.06.2016 12:00

Stypendium Funduszu Królowej Jadwigi 2016

Fundusz Królowej Jadwigi powstał dla upamiętnienia wielkiego dzieła królowej Jadwigi, która cały osobisty majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej i tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy środkowej i wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje…
01.06.2016 12:00

Plan imprez Stowarzyszenia Kulturalnego Dom Polski w Moskwie w 2016 r.

Styczeń 30 stycznia Festiwal „Pieśni bożonarodzeniowe różnych narodów” (godz. 20.00, w Katedrze NP NMP) Luty 27 lutego Wieczór poezji polskiej o miłości w wykonaniu Niki Ratomskiej (godz. 13.00 w Rosyjskim Domu Twórczości, Swierczkow piereułok d. 8, str. 3, stacja metra Kitaj-Gorod) Marzec 4 marca Dzień języka polskiego (godz. 18.30 w Domu Narodowości, ul.Nowaja Basmannaja d. 4, stacja metra Krasnyje Worota…
01.06.2016 12:00

XI POLONIJNY FESTIWAL „LOSY POLAKÓW”

XI Polonijny Festiwal „Losy Polaków” to przegląd profesjonalnych i amatorskich działań multimedialnych z zakresu: filmu, telewizji, radia, internetu, wydawnictw z dziedziny literatury, muzyki czy sztuk plastycznych. Jego głównym celem jest nawiązanie lub pogłębienie kontaktów z Ojczyzną m.in. poprzez stronę internetową www.warszawa.mazowsze.pl - blisko 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami kraju, wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, promocja polskiej historii,…
01.05.2016 12:00

Platforma www.polskijazyk.pl

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku uruchomiła kompleksową i darmową platformę e-learningowa umożliwiającą naukę języka polskiego na odległość dla osób posługujących się językiem rosyjskim (platforma działa w języku rosyjskim). Platforma www.polskijazyk.pl umożliwia bezpłatną naukę języka polskiego online od poziomu A1 do poziomu B1, z uwzględnieniem wymogów stawianych na Certyfikowanym Egzaminie z Języka Polskiego dla Obcokrajowców. W celu zwiększenia efektywności nauki…
06.04.2016 12:00

Konkurs języka polskiego „Ja a Polska”

Szkoła językó wobcych „GLOSSA” w Krakowie ogłasza Konkurs języka polskiego „Ja a Polska” 1 nagroda: dwutygodniowy intensywny kurs języka polskiego w Krakowie zakwaterowanie u rodziny goszczącej lub w mieszkaniu dzielonym program pozalekcyjny 2 nagroda dwutygodniowy intensywny kurs języka polskiego w Krakowie program pozalekcyjny 3 nagroda 10 lekcji indywidualnych online Wyróżnienia 10 × kurs online 5 × wybrany podręcznik z serii…
‹ First  < 5 6 7 8 9 >  Last ›
Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”