XIV edycja konkursu „Być Polakiem”

20.01.2023 12:00

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

Przed czternastoma laty rozpoczęliśmy dialog z młodą Polonią o polskich sprawach.

Był to rok 30 — lecia rejestracji NSZZ „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy Konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Ilość i jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność wywalczyliśmy wspólnie: my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji Konkursu dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata realizowaliśmy Konkurs na całym świecie. W trzynastu edycjach wzięło udział około 13.000 uczestników z ponad 40 — tu krajów świata

Zapraszamy więc dzieci, młodzież i nauczycieli ze szkół polonijnych do udziału w XIV edycji konkursu „Być Polakiem”, moduły A i B. Zachęcamy do zainteresowania Konkursem także tych, których języka polskiego i polskiej historii uczą rodzice i tych, którym w nabieraniu sprawności w posługiwaniu się polszczyzną pomaga komputer lub pracownicy polskich placówek kultury.

W obecnej edycji proponujemy takie tematy:

Moduł A — dla dzieci i młodzieży;
Grupa I — prace plastyczne, wiek 6 — 9 lat
 „Polska okiem i pędzlem podróżnika — reportera”.
Grupa II — prace literackie, wiek 10 — 13 lat
 „Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”.
Grupa III — prace literackie, wiek 14 — 16 lat
 „Współcześni* polscy odkrywcy i wynalazcy, żyjący i pracujący poza granicami Polski”.
Grupa IV — prace literackie, wiek 17 — 22 lata
 „Od Syberii do Londynu. Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała Władysława Andersa”.
Grupa V — prace filmowe, wiek — 10 — 22 lata
 „Polska legenda — mój film”.

* Współczesność — epoka historyczna, która trwa do chwili obecnej. Jednak określenie jej początku jest niejednoznaczne w różnych źródłach historycznych. Przyjmijmy w naszym Konkursie, że to hasło dotyczy XX i XXI wieku.

Tegoroczne tematy modułu A — dla dzieci i młodzieży zostały zróżnicowane tak, aby ich autorzy, przygotowując prace konkursowe, bez względu na wiek i umiejętności językowe, mogli odczuwać satysfakcję i radość z powodu swego polskiego pochodzenia. Opracowując zadania konkursowe uczestnicy nabywają nowej wiedzy o Polsce i nabierają biegłości językowej. Te umiejętności zwiększą z kolei ich pewność w mówieniu o Polsce i kreowaniu jej dobrego wizerunku. Konkurs „Być Polakiem” jest więc swoistą „szkołą ambasadorów” dla młodzieży polonijnej.

Tematy dla grup młodszych I i II koncentrują się wokół poznania uroków Polski i opisie emocji, związanych z osobistym spotkaniem z Polską lub tęsknotą za takim spotkaniem. Tematy grup starszych III i IV zachęcają młodzież do zainteresowania się Polakami żyjącymi poza Krajem, których dokonania w pozytywny sposób wpłynęły na postrzeganie Polski we współczesnym świecie.

Temat grupy V, filmowej, stworzonej dla młodzieży o dużej wrażliwości artystycznej, ukaże nam urzekające piękno polskich legend.

Moduł B — dla nauczycieli
Scenariusz lekcji "Gramatyka na wesoło".

Po raz kolejny zapraszamy nauczycieli do udziału w zmaganiach o laur metodyczny.

W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcimy uwagę, będzie fleksja lub składnia czasownika. Przede wszystkim jednak chcemy skupić się na formie i sposobie przekazu i utrwalaniu materiału gramatycznego. Jaki to sposób? Po prostu wesoły. Przyswojenie trudnych zagadnień językowych znacznie ułatwiają teksty, łączące zabawne treści z przykładami użyć omawianych problemów gramatycznych. Oczekiwane są więc konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom przy pomocy tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych a może nawet nieco krotochwilnych.

Z niecierpliwością czekamy na prace konkursowe.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!


Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Marek Machała, Koordynator Generalny Konkursu

konkurs@bycpolakiem.pl


KALENDARIUM XIV EDYCJI KONKURSU

18.03.2023 r. — OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 18.03 w konkretnym roku — traktowani są jako „młodsi”, piszą w niższej kategorii wiekowej. Urodzeni po 18.03 — powinni pisać w starszej grupie

21—23.04.2023 r. — OBRADY JURY W WARSZAWIE
ok. 30.04.2023 r. — OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (na stronie www.bycpolakiem.pl)
02.08.2023 r. — GALA XIV EDYCJI KONKURSU — ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE
27-29.10.2023 r. — INAUGURACJA XV EDYCJI KONKURSU (prawdopodobnie w Sztokholmie)

 

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”