Linki

ПОЛОНИЯ В АБАКАНЕ (ROS)

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=1
Культурно-Национальная общественная организация «Полония» Республики Хакасия (г. Абакан)

СОЮЗ ПОЛЯКОВ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ «ДОМ ПОЛЬСКИЙ»

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=5
Союз поляков в Северной Осетии «Дом Польский» (г. Владикавказ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЁННЫЕ ПОЛЬСКИЕ СЕРДЦА» (POL/ROS)

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=6

Региональная общественная организация Ставропольского края «Объединённые польские сердца» (г. Железноводск) Regionalna Społeczna Organizacja obwodu Stawropolskiego „Zjednoczone Polskie Serca” (Żeleznowodsk)

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОЛОНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» (ROS)

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=7

Местная общественная организация «Полония Железногорска»

МЕСТНАЯ ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ Г. КАЛИНИНГРАДА "POLONIA" (POL/ROS)

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=24

Местная Польская Национально-Культурная Автономия г. Калининграда «POLONIA» Wspólnota Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim „Polonia”

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОЛЬСКОЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «RODZINA-СЕМЬЯ» (ROS)

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=8

Омское региональное польское культурно-просветительское общество «Rodzina — Семья»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДОМ ПОЛЬСКИЙ» (POL/ROS)

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=10

Автономная Некоммерческая Организация «Национально-Культурный Центр Дом Польский» (г. Петропавловск Камчатский) Autonomiczna Niekomercyjna Organizacja „Narodowo-Kulturalne Centrum Dom Polski” (Pietropawłowsk Kamczaski)

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ПОЛЯКОВ НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ» (ROS)

http://www.poloniarosji.ru/linki.html?task=weblink.go&id=9

Национальная Культурная Общественная Организация «Союз поляков на Кавказских Минеральных Водах» (г. Пятигорск) Narodowo-Kulturalna Organizacja Społeczna „Związek Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych” (Piatigorsk)

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”