Aktualności

07.05.2017

Jeden z najstarszych kościołów katolickich w Rosji spłonął w obwodzie tomskim

Czynny kościół drewniany pw. Św. Antoniego z Padwy, który znajdował się we wsi Białystok (Biełostok) w obwodzie tomskim spłonął w nocy z 18 na 19 kwietnia.

„Budynek kościoła z 1908 spłonął doszczętnie, pozostał jedynie fundament. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Według naszych informacji w Rosji były dwie tak stare budowle tego typu”, poinformował wójt gminy Pudowka Jurij Siewostianow.

Według biura prasowego Zarządu głównego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w wyniku pożaru spłonęło rusztowanie dachu, w środku spaliły się ściany. Całkowita powierzchnia pożaru wyniosła 300 m.kw. Przyczyny są ustalane.

Kościół pw. św. Antoniego we wsi Białystok rejonu kriwoszieińskiego w obwodzie tomskim został zbudowany w latach 1908-1910 przez polskich mieszkańców wsi wyznania rzymsko-katolickiego i został poświęcony w roku 1910 przez Józefa Demikisa, proboszcza kościoła w Tomsku i dziekana tomskiego.

W okresie 1929-1931 nabożeństwa nie odbywały się, a latem 1938 roku kościół został zrabowany. Oficjalnie kościół zamknięto w 1940 roku. W latach wojny mieścił się tam spichlerz. Następnie budynek przebudowano na klub wiejski.

W roku 1990 kościół został przekazany odtworzonej parafii katolickiej. Po zakończeniu renowacji 13 czerwca 1998 roku kościół został poświęcony przez bpa Józefa Werta w obecności licznych pielgrzymów z Diecezji Przemienienia Pańskiego i gości z zagranicy.

Specjaliści uznawali kościół za obiekt unikatowy. Zdaniem dyrektora tomskiego Muzeum historii represji politycznych „Więzienie śledcze NKWD” Wasilija Chaniewicza, spalony kościół był najstarszym w kraju i jednym z dwóch drewnianych kościołów przedrewolocyjnej Rosji, które przetrwały do dziś. Uczony dodał, że po tym wydarzeniu w Rosji została tylko jedna „nienowoczesna” drewniana świątynia katolicka. Jest to kościół we wsi Wierszyna w obwodzie irkuckim zbudowany w tym samym okresie co kościół w Białymstoku.

 

Один из старейших католических костелов России сгорел в Томской области

Действующий деревянный костел Святого Антония Падуанского, располагающийся в селе Белосток Томской области, полностью сгорел в ночь на среду 19 апреля, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» глава Пудовского сельского поселения Юрий Севостьянов.

«Здание костела 1908 года постройки сгорело, остался только фундамент. Причин пожара мы пока не знаем. Таких старых строений, по нашей информации, в России было два», — сказал Ю.Севостьянов.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС, в результате пожара в селе Белосток сгорела обрешетка крыши, внутри обгорели стены, общая площадь пожара составила 300 кв.м, его причина устанавливается.

Костел Святого Антония Падуанского в селе Белосток Кривошеинского района Томской области был построен в 1908-1910 по решению польской католической общины села, освящен в 1910 году отцом Иосифом Демикисом, настоятелем Томского храма и деканом Томского католического деканата.

В период между 1929 годом и 1931 годом службы были прекращены, а летом 1938 года костел был разграблен. Официально его закрыли в 1940 году, в годы войны использовался под зернохранилище, затем переоборудован в сельский клуб.

В 1990 году костел передали вновь созданной католической общине. После окончания реконструкции — 13 июня 1998 года — храм был освящен Владыкой Иосифом Вертом в присутствии многочисленных паломников из Преображенской епархии и гостей из-за рубежа.

Ученые признавали объект уникальным. По словам заведующего томским Мемориальным музеем истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича, которого цитирует РИА Томск, сгоревший костел был старейшим в стране и одним из двух дошедших до наших дней католических деревянных храмов дореволюционной постройки в России. Ученый добавил, что после произошедшего в России остался только один деревянный костел-«не новодел». Это католическая церковь в деревне Вершина Иркутской области, построенная примерно в то же время, что и храм в Белостоке.

Źródło: Сибирская католическая газета

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”