Aktualności

16.10.2017

Dożynki w Moskwie

15 października 2017 r. Polonia moskiewska świętowała Dożynki. Święto plonów tradycyjnie obchodzone jest jesienią i doskonale nadaje się do podsumowania, dlatego też spotkanie Domu Polskiego zaczęło się od formalnego omówiona działalności w roku ubiegłym. Najbardziej aktywni członkowie zostali wyróżnieni dyplomami honorowymi za udział w organizacji imprez, świeże pomysły i ich wcielenie w życie.

Podjęto kwestię pozyskania funduszy na odbudowę drewnianego kościoła we wsi Białystok w pobliżu Tomska. W tym celu zaproponowano zorganizowanie targów w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie.

Zebranie kontynuowano w nieformalnej atmosferze ludowych Dożynek. Święto rozpoczęło uroczyste wręczenie świeżo upieczonego bochna chleba gospodarzowi księdzu Krzysztofowi Cabale, który z radością go przyjął. Stoły były ozdobione przez tradycyjne dary jesieni i pełne dań kuchni polskiej.

Dla dzieci urządzono warsztaty z rysunku. Autorzy najlepszych prac dostali prezenty i nagrody. Brzmiały polskie piosenki w wykonaniu zespołu „Baśki” pod kierownictwem p. Ludmiły Bryżko i wiersze w wykonaniu Pani Ałły Czuczyny.


15 октября 2017 г. Полония Москвы праздновала Дожинки – праздник урожая, который по традиции проводится осенью и как нельзя лучше подходит для подведения итогов. Поэтому встреча представителей «Дома Польского» началась с формальной части, где обсуждалась работа организации за предыдущий год, а наиболее активные её члены были награждены почетными дипломами за активное участие в деятельности Дома Польского — организацию мероприятий, свежие идеи и их воплощение. Был составлен план работы на год и более подробно обсуждены события, предстоящие в ближайшее время.

Был поднят вопрос о сборе средств на восстановление сгоревшего деревянного костёла в селе Белосток Томской области. Прозвучало предложение о проведении акции в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Общение продолжилось в неформальной обстановке народного праздника, который открыла церемония вручения свежеиспеченного хлеба. Отец Кшиштоф Цабала в качестве Хозяина с радостью принял каравай, преподнесённый от имени московской Полонии. Столы, украшенные традиционными дарами осени, были полны блюд польской кухни. Для детворы провели мастер-класс по рисованию. Авторы лучших работ получили призы и подарки. Звучали польские песни в исполнении хора «Баськи» под руководством пани Людмилы Брыжко и стихи в исполнении Аллы Чучиной.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”