Aktualności

29.10.2017

VII Ogólnorosyjskie Dyktando z Języka Polskiego

28 października 2017 roku odbyło się VII Ogólnorosyjskie Dyktando z Języka Polskiego zorganizowane przez FPANK „Kongres Polaków w Rosji” przy wsparciu Ambasady RP w Rosji, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU, przed 1918 r. — Wolny Uniwersytet im. Alfonsa Szaniawskiego). Tegoroczne dyktando poświęcone było Tadeuszowi Kościuszce.

W imprezie wzięło udział 200 uczestników: przedstawiciele Polonii z Moskwy, Smoleńska, Krasnodaru, Briańska, Jarosławia, Włodzimierza, Kurska i innych miast, a także moskiewscy studenci uczący się języka polskiego i miłośnicy polszczyzny i kultury polskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa po uroczystym otwarciu przedstawiła gości honorowych: kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie min. Marka Zielińskiego i prorektora RGGU prof. Pawła Szkarienkowa. W czasie całej imprezy wyświetlana była prezentacja o Tadeuszu Kościuszce.
Celem Dyktanda jest popularyzacja języka polskiego i polskiej kultury wśród rosyjskiego społeczeństwa, zachowanie tożsamości i języka ojczystego Polaków w Rosji.

Po napisaniu dyktanda, którym był fragment z książki Alexa Strożyńskiego „Kościuszko. Książę chłopów”, prof. RGGU Siergiej Skorwid wygłosił bardzo interesujący odczyt „Polskie „wyspy” na Syberii”. Opowiedział w nim o swoich badaniach gwar i dialektów języka polskiego w polskich osadach na Syberii, które przeprowadził ze studentami we wsiach Wierszyna pod Irkuckiem, Białystok pod Tomskiem i w skupiskach polskich Chakasji.

Na zakończenie komisja sprawdzająca ogłosiła wyniki dyktanda. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców uroczyście wręczyli prezes „Kongresu Polaków w Rosji” Halina Subotowicz-Romanowa i prorektor RGGU prof. Paweł Szkarienkow.

Zwycięzcy:

I miejsce — Grażyna Szyszowa (Moskwa)
II miejsce — Jelena Graborowa (Smoleńsk)
III miejsce — Anastazja Niechaj (Moskwa)


Wyróżnieni:

Jan Karbownicki (Krasnodar)
Michał Jermołajew (Kaliningrad)
Olga Rumiancewa (Moskwa)
Ustinia Nikulina (Moskwa)
Ksienia Niekrasowa (Kursk)
Krystyna Pawłowska (Kursk)
Swietłana Zajec (Jarosław)
Aleksander Diunow (Jarosław)
Anastazja Małaszenko (Briańsk)
Galina Jeroszowa (Briańsk)
Paweł Kazimacki (Moskwa)
Giennadij Gabrilan (Moskwa)

Dzieci dostały książki i słodycze.
 


W Moskwie walczyli z bykami. Wszystko to pod polskie dyktando

Blisko 200 osób z całej Rosji przyjechało do Moskwy, aby napisać dyktando z języka polskiego. Tekst kartkówki poświęcony był dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

To już siódme dyktando zorganizowane w Moskwie przez Kongres Polaków. Polonię wsparli przy organizacji tego przedsięwzięcia „Wspólnota Polska”, ambasada Rzeczpospolitej w stolicy Rosji i Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny.

W dyktandzie wzięli udział nie tylko przedstawiciele Polonii, ale także Rosjanie, którzy zainteresowali się naszą mowa ojczystą. W przerwie, gdy jurorzy sprawdzali prace, uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora Sergiusza Skorwida. Był on poświęcony polskim wspólnotom mieszkającym na Syberii, które do dziś mówią w języku przodków. Również tym zamieszkującym dwie wsie syberyjskie: Białystok i Wierszynę, gdzie polski wciąż jest podstawowym językiem, którego dzieci uczą się w domu. Według ostatnich spisów ludności w Rosji mieszka od 250 do 300 tysięcy osób przyznających się do polskich korzeni.

Źródło: www.tvp.info

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”