Aktualności

05.12.2017

Narada prezesów organizacji polonijnych w Rosji

W dniach 2—3 grudnia 2017 r. w Moskwie w pomieszczeniach Kurii odbyło się poszerzone spotkanie członków prezydium i prezesów regionalnych polonijnych stowarzyszeń OSO FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”. W obradach wzięli udział prezesi z Kaliningradu, Pietrozawodska, Jekaterynburga, Tiumienia, Irkucka, Tomska, Permu, Krasnojarska, Mineralnych Wód, Krasnodaru, Sankt-Petersburga, Orenburga, Briańska, Ufy, Saratowa, Smoleńska i Moskwy. Prezesi spotkali się z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem RP w Rosji panem Włodzimierzem Marciniakiem i Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie panem Maciejem Noselem i panią Joanną Siemaszko z wydziału polonijnego Konsulatu. W czasie obrad zostały omówione sprawy oświaty polonijnej, praca z młodzieżą i jej udział w działalności polonijnej, działalność kulturalna. Wiele uwagi poświęcono współpracy organizacji polonijnych z władzami w regionach, poruszono sprawy braku pomieszczeń dla prowadzenia statutowej działalności. Prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa jako członek komitetu organizacyjnego Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy poinformowała o przygotowaniach do kolejnego Światowego Zjazdu w 2018 r, o współpracy Kongresu z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. Dużo uwagi poświęcono przygotowaniom polonijnych organizacji w Rosji do obchodów stulecia Niepodległości Polski. Dla uczczenia rocznicy zaplanowane zostały konferencje, konkursy, koncerty i inne imprezy. W 2018 r. zaplanowano VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Kongresu Polaków w Rosji.

Prezes OSO FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”
Halina Subotowicz-Romanowa

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”