Aktualności

21.10.2019

Wyniki IX Ogólnorosyjskiego Dyktanda z Języka Polskiego.

19 października w budynku Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU) odbyło się IX Ogólnorosyjskie Dyktando z Języka Polskiego, poświęcone w tym roku 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Impreza została zorganizowana przez FPANK „Kongres Polaków w Rosji” przy wsparciu Ambasady RP w Rosji, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego.

W uroczystym otwarciu dyktanda wzięła udział małżonka Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Rosji pani Joanna Marciniak, która objęła honorowy patronat nad dyktandem, a także prorektor RGGU prof. dr Paweł Szkarienkow, konsul RP Marta Duda i prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa.

W dyktandzie wzięło udział 250 osób, m. in. członkowie Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „ Dom Polski” i organizacji polonijnych ze Stawropola, Mineralnych Wód, Żeleznowodska, Ufy, Orenburga, Krasnodara, Saratowa, Briańska, Włodzimierza, Kurska, Jarosławia, Smoleńska i Jekaterynburga, studenci RGGU, Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.Łomonosowa i moskwianie, którzy lubią język polski i literaturę polską. Uczestnicy pisali tekst poświęcony walkom 1 września 1939 r. na Westerplatte.

Skład komisji sprawdzającej:

— Wioletta Mackiewicz (przewodnicząca)
— Margarita Awdosjewa
— Grażyna Garboś
— Lilia Goszowska
— Roma Jadzińska
— Wiktoria Korablina
— Irena Korpal
— Jadwiga Masłowa
— Łada Mielnikowa
— Wiktoria Orłowa
— Tatiana Piskunowa
— Lubow Ryczkowa-Makiejewa
— Antonina Szmielowa
— Ewelina Szyszkowa
— Grażyna Szyszowa
 

Po sprawdzeniu prac Komisja wyłoniła zwycięzców. Są to:

Anna Moskotina (15 lat, Moskwa) — I miejsce
Fryderyk Dziadkow (Moskwa) — II miejsce
Jelena Timochina (Żeleznowodsk) — III miejsce

Dodatkowo wyróżnienia otrzymali:

Aleksy Chworostianow (Stawropol), Aleksander Diunow (Jarosław), Dmitrij Kamiński (Moskwa), Ewa Jagużyńska (Orenburg), Jekaterina Moskalowa-Potiomkina (Moskwa), Jerzy Borowski (Moskwa), Jurij Sawatiejew (Moskwa), Olena Karlinskaja (Kursk), Jefim Karpow (Jekaterynburg), Ksenia Niekrasowa (Kursk), Jelena Kulikowa (Smoleńsk), Michał Gancewicz (Moskwa), Natalia Monachowa (Jarosław), Paweł Niestierienko (Piatigorsk), Paweł Kaziemacki Moskwa), Artiom Pawłow (Włodzimierz), Anita Riabczyńskaja (Ufa), Stefan Gawryluk (Moskwa), Świętosław Jankowski (Moskwa), Inna Szelechowa (Saratów), Wadim Moskotin (Moskwa), Olga Wierzykowska (Jarosław), Nadieżda Woskriesienskaja (Samara), Swietłana Zajec (Jarosław), Stanisław Żawrocki (Briańsk)

Prezenty dostali najmłodsi uczestnicy dyktanda, uczniowie szkoły polonijnej w Moskwie.

Po napisaniu dyktanda dr Denis Wiren zrobił wykład o historii polskiego kina powojennego, a laureatka międzynarodowych konkursów Ewelina Wiżentas z polskiej wsi Wierszyna w obwodzie irkuckim zaśpiewała piosenki po polsku i po rosyjsku.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”