Aktualności

29.11.2019

Okrągły stół nt. wychowania etniczno-kulturowego w Rostowie nad Donem

Rostowska regionalna organizacja polonijna „Polonia Dona”, której wieloletnim prezesem jest Irena Wieleżyńska, uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu grantów Prezydenta FR dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w nominacji „Wzmocnienie przyjaźni między narodami Rosji” i od 1 listopada 2019 r. do 30 maja 2020 r. będzie realizować projekt „Festiwal strojów ludowych „W barwach Ojczyzny”.

15 listopada 2019 roku w Rostowie nad Donem odbył się okrągły stół „Wychowanie etniczno-kulturowe uczniów w Kraju Dońskim” zorganizowany przez „Polonię Dona”. W spotkaniu wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób.

Prezes Irena Wieleżyńska mówiła o konieczności wychowania etniczno-kulturowego dzieci i młodzieży. Temat ten wzbudził spore zainteresowanie ze strony nauczycieli i szkolnych psychologów.

Uczestnicy okrągłego stołu doszli do wniosku, że potrzebny jest spójny program w tej dziedzinie, który w przyszłości może zostać obowiązkowym elementem działalności wychowawczej i edukacyjnej.

Obecni na posiedzeniu członkowie rady miejskiej i pracownicy urzędu miasta poparli wybrany przez „Polonie Dona” kierunek realizacji prezydenckiego grantu i zaoferowali wsparcie. Przedstawicieli organizacji zaproszono też do kilku szkół w celu zorganizowania spotkań dla nauczycieli. W perspektywie program powinien objąć więcej placówek edukacyjnych

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”