Aktualności

18.09.2022

Wybrano nowe władze Rady Polonii Świata

17 września w Wilnie odbył się zjazd Rady Polonii Świata łączącej polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach. Zjazdy odbywają się co pięć lat.

W tym roku hasłem było „Wierni tradycji — gotowi na wyzwania XXI wieku”. Gośćmi honorowymi byli wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senatorowie RP Maria Koc i Wojciech Ziemniak, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Kazimierz Michał Ujazdowski i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. Prezydent RP Andrzej Duda zwrócił się do uczestników obrad dziękując m. in. za „codzienną trudną pracę, służbę, misję” i za wysiłek w zachowaniu polskości i dobrego imienia o Polsce za granicą.

Podczas obrad omówiono tematy dotyczące młodzieży, harcerstwa, duszpasterstwa, oświaty i nauki, sportu i turystyki, kultury i folkloru, patriotyzmu i polskiego lobbingu. Delegaci złożyli kwiaty w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie i w polskiej kwaterze w Ponarach, miejscu masowych mordów w czasie II wojny światowej, a także wzięli udział w uroczystościach dożynkowych w Solecznikach

Jednym z ważniejszych zadań zjazdu były wybory władz organizacji. Nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata został Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Związku Polaków na Litwie (ZPL) i wiceprzewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL — ZChR). Przez wiele lat był dyrektorem polskiej szkoły w Szklarach i posłem na litewski Sejm z ramienia AWPL — ZChR, w latach 2019—2020 pełnił funkcję ministra Transportu i Łączności Republiki Litewskiej. Zastąpił on na stanowisku przewodniczącego RPŚ Teresę Berezowsky z Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Delegatami na Zjazd RPŚ od FPANK „Kongres Polaków w Rosji” byli prezes organizacji Halina Subotowicz-Romanowa, Czesław Błasik (Petersburg) i Helena Rogaczykowa (Kaliningrad). W pracach forum zjazdu wzięły udział także Lilia Szyszko (Petersburg), Natalia Kopecka (Pietrozawodsk) i Natalia Brik (Pietrozawodsk). Prezes Halina Subotowicz-Romanowa ponownie została wybrana do prezydium Rady Polonii Świata.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”