Informacje podstawowe

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ «КОНГРЕСС ПОЛЯКОВ В РОССИИ»

«Конгресс поляков в России» был создан на I съезде организации в 1992 г. по инициативе десяти местных организаций. II съезд КПвР состоялся в 1997 г. На III съезде (2003 г.) было принято решение о создании Федеральной польской национально-культурной автономии «Конгресс поляков в России» (далее ФПНКА «Конгресс поляков в России»), в состав которой вошли Московская национально-культурная автономия поляков «Дом польский», Иркутская областная общественная организация «Польская культурная автономия «Огниво», Красноярская региональная национально-культурная автономия «Дом польский», а также представители региональных общественных организаций поляков городов Абакан, Барнаул, Бийск, Владикавказ, Волгоград, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Ярославль, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Нальчик, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Пенза, Ростов на Дону, Петербург, Самара, Смоленск, Саратов, Томск, Тольятти, Тюмень, Уфа, Улан-Удэ, Усолье Сибирское и станицы Анапская. На данный момент в состав КПвР входит 55 организаций.

На протяжении 17 лет с момента создания «Конгресса поляков в России» и по настоящее время председателем ФПНКА «Конгресса поляков в России» является Романова Галина Брониславовна. В соответствии с новой редакцией статьи 7 Федерального закона «О национально-культурной автономии» от 17.06.1996 г. №74 - ФЗ и приказом от 13 июля 2006 г. №72 «О Консультативном совете по делам национально-культурных автономий при Министерстве регионального развития Российской Федерации», председатель ФПНКА «Конгресс поляков России» Г.Б.Романова является членом Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Министерстве регионального развития Российской Федерации, а также Консультационных советов при Государственной Думе и Совете Федерации.


OGÓLNOROSYJSKA ORGANIZACJA SPOŁECZNA FEDERALNA POLSKA AUTONOMIA NARODOWO-KULTURALNA „KONGRES POLAKÓW W ROSJI”

Zanim nazwa „Federalna Polska Autonomia Narodowo-Kulturalna” weszła do powszechnego użytku członkowie Polonii rosyjskiej musieli włożyć wiele wysiłku i pracy, aby słowa te znalazły swoje umocowanie prawne i odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wraz z upadkiem ZSRR rozpoczął się kilkuetapowy proces formalizowania „Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej”.

W 1992 na I zjeździe organizacji polonijnych z inicjatywy dziesięciu tychże lokalnych organizacji został powołany „Kongres Polaków w Rosji”. 5 lat później doszło do II zjazdu, by w końcu na otwarcie XXI wieku (III zjazd miał miejsce w 2003r.) podjąć doniosłą w swoich skutkach decyzję o stworzeniu Polskiej Federalnej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”, w skład której weszły Autonomia Narodowo-Kulturalna Polaków w Moskwie „Dom Polski", Irkucka Obwodowa Organizacja Społeczna „Polska Autonomia Kulturalna  „Ogniwo”, Krasnojarska Regionalna Autonomia Narodowo-Kulturalna „Dom Polski” oraz przedstawiciele regionalnych organizacji społecznych Polaków Abakanu, Barnauła, Bijska, Władykaukazu, Wołgogradu, Władywostoku, Jekaterynburga, Kazania, Jarosławia, Kaliningradu, Krasnodaru, Mineralnych Wód, Nalczyka, Nowosybirska, Orenburga, Permu, Penzy, Rostowa nad Donem, Petersburga, Samary, Smoleńska, Saratowa, Tomska, Togliatti, Tiumienia, Ufy, Ułan-Ude, Usola Syberyjskiego i stanicy Anapskaja.

Od tamtego momentu do „Kongresu Polaków w Rosji” przyłączały się kolejne organizacje, osiągnąwszy obecnie liczbę 55.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”